Výroba kontajenrov

GDPR | Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:     SOFER, s.r.o.

Adresa:                   Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO:                         44 372 078


V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

www.osobnyudaj.sk/informovanie/44372078