Výroba kontajenrov

GDPR

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:     SOFER, s.r.o. Adresa:                   Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa IČO:                         44 372 078 V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
 
Strana 1/1