Výroba kontajenrov

Hlavná pobočka podniku

Dvojpodlažné sídlo firmy sa skladá z 8 kontajnerov v rozmere 6058 x 2990mm.

Na prízemí sa nachádzajú kancelárske priestory, kuchynka, sociálne zariadenie a
kancelária majiteľa firmy. Na poschodí je šatňa pre zamestnancov s kúpeľňou a sociálnymi
zariadeniami.
Celková zastavaná plocha 49m².

Rýchly kontakt

Sofer, s.r.o.
Továrenská 1465/7
064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: + 421 911 100 339
E-mail:
IČO: 44 372 078