Výroba kontajenrov

Výrobná hala Kovohúty Krompachy

Výroba oceľovej konštrukcie haly, plocha 2 400m², výška 22m v celkovom objeme 300 ton.
Výroba oceľovej konštrukcie prístavby pre technologické zariadenie v objeme 300 ton.

Rýchly kontakt

Sofer, s.r.o.
Továrenská 1465/7
064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: + 421 911 100 339
E-mail:
IČO: 44 372 078